درباره گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران

گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران فعالیت خود را از بهمن سال ۱۳۹۵ با هدف ارتقای سطح دانش حرفه ای

مهارت های مورد نیاز دانشجویان و مهندسان و متخصصین حوزه صنعت ساختمان

با مدیریت مهندس علیرضا رنج بردار آغاز نمود.

خدمات گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی عمران

برگزاری دوره های آموزشی دروس تخصصی رشته مهندسی عمران

برگزاری دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

فروشگاه سایت گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران شامل خدمات آموزشی مربوطه می باشد

که توضیحات و شرایط لازم برای دریافت خدمات در توضیحات مربوط به همان مورد به صورت کامل ذکر شده است.