درباره علیرضا رنج بردار

تحصیلات دانشگاهی

فارغ التحصیل کارشناسی  رشته مهندسی عمران – عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

دوره های آموزشی گذرانده شده

آموزش نرم افزار ETABS & SAFE  مجتمع فنی تهران

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت با اکسل  مجتمع فنی تهران

آموزش مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار M.S.P  دپارتمان آموزش شرکت مهندسی هیراد

 آموزش نقشه‌ خوانی ( سازه، معماری ) موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران

 آموزش جامع اجرای ساختمان ( از فونداسیون تا نازک کاری ) موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران

 آموزش جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران

سوابق کاری و تدریس

نماینده و کارشناس فنی پروژه های عمرانی شرکت مهندسی هیراد

مدرس نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی عمران مجتمع فنی تهران

عضویت در انجمن ها و سازمان ها

عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

عضویت در کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

گواهی شرکت در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ( بهمن ۱۳۹۵ )

عضو کمیته اجرایی نشست تخصصی ایمنی در برابر سوانح مسیری که پیموده ایم ( بهمن ۱۳۹۶ )

گواهی شرکت در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت ( اردیبهشت ۱۳۹۷ )

گواهی ارائه مقاله در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت ( اردیبهشت ۱۳۹۷ )