درباره گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران

گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران فعالیت خود را از بهمن سال ۱۳۹۵ با هدف ارتقای سطح دانش حرفه ای

مهارت های مورد نیاز دانشجویان و مهندسان و متخصصین حوزه صنعت ساختمان

با مدیریت مهندس علیرضا رنج بردار آغاز نمود.

خدمات گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی عمران

برگزاری دوره های آموزشی دروس تخصصی رشته مهندسی عمران

برگزاری دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

فروشگاه سایت گروه آموزشی و مهندسی آسان عمران شامل خدمات آموزشی مربوطه می باشد

که توضیحات و شرایط لازم برای دریافت خدمات در توضیحات مربوط به همان مورد به صورت کامل ذکر شده است.

درباره مهندس علیرضا رنج بردار

تحصیلات دانشگاهی

فارغ التحصیل کارشناسی  رشته مهندسی عمران – عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

دوره های آموزشی گذرانده شده

آموزش نرم افزار ETABS & SAFE  مجتمع فنی تهران

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت با اکسل  مجتمع فنی تهران

 آموزش نقشه‌ خوانی ( سازه، معماری ) موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران

آموزش مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار M.S.P  دپارتمان آموزش شرکت مهندسی هیراد

سوابق کاری و تدریس

نماینده و کارشناس فنی پروژه های عمرانی شرکت مهندسی هیراد

مدرس نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی عمران مجتمع فنی تهران