درباره مهندس علیرضا رنج بردار

تحصیلات دانشگاهی

فارغ التحصیل کارشناسی  رشته مهندسی عمران – عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

دوره های آموزشی گذرانده شده

آموزش نرم افزار ETABS & SAFE  مجتمع فنی تهران

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت با اکسل  مجتمع فنی تهران

 آموزش نقشه‌ خواني ( سازه، معماري ) موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران

آموزش مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار M.S.P  دپارتمان آموزش شرکت مهندسی هیراد

سوابق کاری و تدریس

نماینده و کارشناس فنی پروژه های عمرانی شرکت مهندسی هیراد

مدرس نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی عمران مجتمع فنی تهران